เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ | 51 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
รายงานการประชุม | 29 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานวิชาการ | 22 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
รับข้อเสนอแนะ Green office | 21 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ระบบจองห้องประชุมหรือห้องเรียน | 32 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ตารางบันทึกภาพและกิจกรรมของงานสื่อสารองค์กร | 18 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
คลิปวิดีโอศิลปศาสตร์ฉลาดคิด | 22 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
จุลสารคณะศิลปศาสตร์ | 39 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
วารสารคณะศิลปศาสตร์ | 54 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ตรวจสอบข้อมูลลงเวลาปฏิบัติงาน | 23 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
คู่มือนักศึกษา | 23 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
KM การจัดการความรู้ คณะศิลปศาสตร์ | 19 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
Job description คณะศิลปศาสตร์ | 24 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 24 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | 21 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 24 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 33 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 22 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
สถาบันวิจัยและพัฒนา | 45 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 38 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 30 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
สำนักงานอธิการบดี | 18 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
สำนักงานตรวจสอบภายใน | 29 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าทำงานเพื่อจ้างเหมารายปี จนท.บริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 (งานบัณฑิตศึกษา) | 32 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 | 27 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าทำงานเพื่อจ้างเหมารายปี ตำแนหน่ง จนท.บริหารงานทั่วไป ศูนย์นนทบุรี | 27 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชาวต่างชาติ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษา (อังกฤษ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ | 24 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชาวต่างชาติ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษา (ภาษาอังกฤษ) | 37 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
เชียร์ลีดเดอร์ ศิลปศาสตร์ 30 พ.ย. 57 | 58 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
VDO กรีฑา คณะศิลปศาสตร์ มทรส 2014 | 25 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ซ้อมรับพระราชทานปริญญา 10 ธ ค 57 | 30 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
แฟชั่นโชว์ งานประชุมวิชาการ 2015 | 29 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ 83 พรรษาอาศิรวาท | 21 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ศิลปศาสตร์สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์น้องพี่ ปีการศึกษา 2558 | 42 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 | 26 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
พัฒนาบุคลากร 2015 | 19 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ 4 มทร. 2015 | 18 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
เชียร์ลีดเดอร์ คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ 2558 | 18 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
การแข่งขันทักษะทางวิชาการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1 | 29 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
แข่งขันทักษะวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ 2017 | 19 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
แนะนำคณะศิลปศาสตร์ 2021 | 30 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ศิลปศาสตร์ ฉลาดคิด EP.1 ข้อควรปฏิบัติในการเรียนออนไลน์ | 21 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ศิลปศาสตร์ ฉลาดคิด EP.2 ตอน มารยาทไทยนำใช้ในนักศึกษา | 28 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ศิลปศาสตร์ฉลาดคิด EP.3 สมุดบันทึกกิจกรรม | 53 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ศิลปศาสตร์ฉลาดคิด EP.6 MOU ครูกับผู้ปกครอง | 30 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ศิลปศาสตร์ฉลาดคิด EP.7 รู้จักสโมสรนักศึกษา | 23 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ศิลปศาสตร์ฉลาดคิด EP5 จากชีวิตมัธยมสู่รั้วอุดมศึกษา | 29 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 65 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 4969 ครั้ง
  • ปีนี้ : 5449 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 5790 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ