เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

พิธีมอบรางวัลโครงการแบบอย่างและสื่อต้นแบบ ปี 2564-2566 และรับมอบโล่เกียรติยศในฐานะ “กรรมการบริหารที่เข้าร่วมโครงการอย่างยาวนาน”

          คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษา (ภาษาไทย) อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อม อาจารย์วาสนา มะลินิน หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และ นางสาวนริศรา มหะหมัด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ซึ่งเป็นคณะกรรมการโครงการ เข้าร่วมการประชุม และเป็นผู้แทนคณะศิลปศาสตร์ เข้ารับมอบรางวัลโครงการแบบอย่างและสื่อต้นแบบ ปี 2564-2566 และรับมอบโล่เกียรติยศในฐานะ “กรรมการบริหารที่เข้าร่วมโครงการอย่างยาวนาน” ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีเพ็ญ ศุภพิทยกุล ผู้อำนวยการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน เป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม Auditorium สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี

          ภาพข่าว : พิธีมอบรางวัลโครงการแบบอย่างและสื่อต้นแบบ ปี 2564-2566

 203 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 20 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 20593 ครั้ง
  • ปีนี้ : 86150 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 319543 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ