เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับ ชมรมช่างก่อสร้างนนทบุรีในโอกาสมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของคณะ | 56 ครั้ง เมื่อ 4 วันที่แล้ว
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยว | 79 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๒ | 78 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิธีร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ โรงแรมโอ๊ควู้ด สวีท ติวานนท์ กรุงเทพ | 90 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงาน “AYUTTHAYA CITY PARK PRIDE FOR ALL” เฉลิมฉลองความหลากหลายที่เท่าเทียม | 89 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์สุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 | 87 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 6/2567 | 86 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จัดกิจกรรมเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 | 101 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
โครงการอบรมสัมมนาหลักสูตร “กฎหมายปกครองด้านการบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัย” | 74 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ศูนย์สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมเรียนปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 | 75 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 | 87 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สานต่อความร่วมมือ จัดอบรมสื่อความหมายธรรมชาติ (ผู้นำชมแหล่งท่องเที่ยว) | 140 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
บุคลการคุณภาพ ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายในฐานะ Featured Speaker ในหัวข้อ “Crosslinguistic Competition, Cognitive Resources, and Grammatical Complexity in L2 Sentence Processing” ในงานเสวนาวิชาการ EIL Academic Forum ครั้งที่ 3 | 32 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ออกแบบกิจกรรมและเป็นพี่เลี้ยงเส้นทางเพื่อการเรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชนอยุธยา | 119 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับ ผู้ปกครอง และนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ปีการศึกษา 2567 | 107 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ร่วมงานแถลงวิสัยทัศน์ “เตรียมทัพกำลังคน สร้างทัพกำลังคน สร้างอนาคตอุตสาหกรรมใหม่ (IGNITE THAILAND : Future Workforce for Future Industry) | 149 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
พิธีปิดโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 | 176 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้บริหาร 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รุ่นที่ 3 | 126 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 | 226 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 | 213 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
การอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 78 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
การอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ณ โรงเรียนบ้านแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ | 161 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
การอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 61 จังหวัดเชียงใหม่ | 155 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ณ โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ | 188 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
การอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ณ โรงเรียนอนุบาลทับปุด จังหวัดพังงา | 128 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
การอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ณ โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) จังหวัดราชบุรี | 137 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
การอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ณ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) | 139 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
การอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ณ โรงเรียนประตูชัย | 146 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ | 104 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับคุณภาพด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่การดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) | 216 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วม Kick Off กิจกรรมการจัดฝึกอบรม โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ | 152 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ” ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)  | 221 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมทำบุญคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2567 | 203 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
คณะุศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณและถวายพระพรชัยมงคล | 233 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมสัมมนาหลักสูตร “กฎหมายปกครองด้านการบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัยให้แก่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ” รุ่นที่ 1 | 275 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
แนะแนวให้คำแนะนำผู้ปกครองเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของคณะศิลปศาสตร์ | 212 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2567 | 251 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ | 234 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ส่งนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมการดูแลนักท่องเที่ยวที่ต้องการการดูแลพิเศษ ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติดูแลนักท่องเที่ยว ในงาน All for Tourism - Tourism for All | 338 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
กิจกรรม RUS ตะลอนทัวร์ ส่งเสริมความรู้การท่องเที่ยวให้คนอยุธยา | 283 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการพัฒนาแนวคิดศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา 2567 | 131 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
การประชุมหารือการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมการตรวจสอบภาครัฐ | 692 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ หารือการจัดทำความร่วมด้านวิชาการร่วมกับ Lian yungang Specialized Secondary School | 180 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครูและบุคลากรทางการศึกษา | 178 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 | 229 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
พิธีมอบรางวัลโครงการแบบอย่างและสื่อต้นแบบ ปี 2564-2566 และรับมอบโล่เกียรติยศในฐานะ “กรรมการบริหารที่เข้าร่วมโครงการอย่างยาวนาน” | 204 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2567 | 201 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
โครงการอยุธยารำลึก ครั้งที่ 13 | 84 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
โครงการการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน | 123 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 61 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 20634 ครั้ง
  • ปีนี้ : 86191 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 319584 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ