เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมทักษะการจัดกิจกรรมอิเว้นท์ | 112 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
พิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว | 109 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
กิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เหล้าเรียน” | 114 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบางบาล | 111 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมคลับคณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี | 135 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
วิทยากรนิเทศ ภายใต้กิจกรรมสาธิตการสอนภาษาอังกฤษ | 190 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ 10/2565 | 100 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ | 95 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ เข้าพบ ผอ.โรงเรียนไทรน้อย หารือแนวทางการจัดทำห้องเรียนราชมงคล | 86 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ ประชุมหารือแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา | 78 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
นักศึกษาคณะศิปลศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมประกวดกระทงสวยงาม | 92 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาโรงเรียนสาคลีวิทยา | 62 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาให้กับโรงเรียนบางปะหัน | 58 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
การประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการประกวดมารยาทไทย | 84 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตร เตรียมรับนักศึกษาปริญญาโท | 71 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) | 89 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
แสดงความยินดีผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี | 93 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ลงพื้นที่แนะแนวโรงเรียนนครหลวง (อุดมรัชต์วิทยา) | 92 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนบางไทร จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา | 112 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ศูนย์นนทบุรี ลงพื้นที่โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม แนะแนวการศึกษา | 86 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนไทรน้อย | 102 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ศูนย์นนทบุรี ลงพื้นที่โรงเรียนปากเกร็ด จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา | 80 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา | 81 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนปากกราน จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา | 81 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา | 77 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
การประชุมพัฒนาหลักสูตรการจัดทำห้องเรียนราชมงคล-ไทรน้อย | 81 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนอุดมศิลวิทยา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา | 92 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ณ Langkawi Tourism Academy มาเลเซีย | 89 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาให้โรงเรียนบ้านแก้งวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว | 87 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) แนะแนวการศึกษา | 76 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี | 108 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ลงพื้นที่บริการวิชาการและจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา | 83 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา | 82 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" แนะแนวการศึกษาต่อ | 81 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (ระดับคณะ) | 77 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม แนะแนวการศึกษา | 77 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมแนะแนว | 68 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ส่งนักศึกษาเข้าร่วมทำงานในแผนกจัดเลี้ยง งาน APEC 2022 Thailand | 92 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา | 76 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ทำกิจกรรมแนะการศึกษาต่อ | 119 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนหันคาพิทยาคม ทำกิจกรรมแนะการศึกษาต่อ | 76 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการศิลปข้ามวัฒนธรรม Cross cultural 2023 | 140 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการอยุธยารำลึก ปีที่ 12 | 79 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ | 55 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 65 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 2953 ครั้ง
  • ปีนี้ : 118188 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 127921 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ