เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะุศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณและถวายพระพรชัยมงคล | 103 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
โครงการอบรมสัมมนาหลักสูตร “กฎหมายปกครองด้านการบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัยให้แก่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ” รุ่นที่ 1 | 113 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
แนะแนวให้คำแนะนำผู้ปกครองเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของคณะศิลปศาสตร์ | 98 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2567 | 141 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
โครงการอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ | 125 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ส่งนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมการดูแลนักท่องเที่ยวที่ต้องการการดูแลพิเศษ ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติดูแลนักท่องเที่ยว ในงาน All for Tourism - Tourism for All | 157 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
กิจกรรม RUS ตะลอนทัวร์ ส่งเสริมความรู้การท่องเที่ยวให้คนอยุธยา | 140 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
โครงการพัฒนาแนวคิดศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา 2567 | 57 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
การประชุมหารือการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมการตรวจสอบภาครัฐ | 619 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ หารือการจัดทำความร่วมด้านวิชาการร่วมกับ Lian yungang Specialized Secondary School | 115 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครูและบุคลากรทางการศึกษา | 102 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 | 111 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
พิธีมอบรางวัลโครงการแบบอย่างและสื่อต้นแบบ ปี 2564-2566 และรับมอบโล่เกียรติยศในฐานะ “กรรมการบริหารที่เข้าร่วมโครงการอย่างยาวนาน” | 124 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2567 | 100 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการอยุธยารำลึก ครั้งที่ 13 | 34 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน | 66 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ โรงแรมอมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 112 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
การประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 7 ถ้วยพระราชทาน | 71 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ | 37 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 29 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทุบรี | 30 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ศูนย์นนทบุรี ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 41 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ศูนย์นนทบุรี จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนราษฎร์นิยม จังหวัดนนทุบรี | 33 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรม New Year Party 2024 | 36 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ลงนามความร่วมมือนานาชาติ | 90 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการประกวดมารยาทไทย ครั้งที่ 7 | 70 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ศูนย์สุพรรณบุรี จัดโครงการส่งเสริมทักษะด้านการท่องเที่ยวและการบริการ กิจกรรมที่ 1 | 58 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมแนะแนวการ ณ โรงเรียนชลประทาน จังหวัดนนทบุรี | 75 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ศูนย์นนทบุรี จัดกิจกรรมแนะแนวการ ณ โรงเรียนชลประทาน จังหวัดนนทบุรี | 54 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาภาษาไทย จัดกิจกรรมคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะ | 97 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567 | 42 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ศูนย์สุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา | 36 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
งานศิลปศาสตร์สุขี สวัสดีปีมะโรง ปี 2567 | 40 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการแข่งขันกีฬาภายในคณะศิลปศาสตร์ | 35 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
พิธีลงนามความร่วมมือ MOU-Memorandum of Understanding | 39 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในสถานที่จริง | 29 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม | 42 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 8/2566 | 49 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 | 106 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา | 68 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนอุทัย | 83 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี | 70 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีฉลองกฐินสามัคคี | 64 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วม งานวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2566 | 63 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ศูนย์สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ โรงเรียนหันคาพิทยาคม จัดกิจกรรมแนะแนว | 92 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
โครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ | 64 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 95 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมการสวมบทบาท (Role Play) | 164 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมคลับ English Funtime Club | 157 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 173 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 18457 ครั้ง
  • ปีนี้ : 32883 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 266276 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ