เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วม งานวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2566 | 10 ครั้ง เมื่อ 4 วันที่แล้ว
ศูนย์สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ โรงเรียนหันคาพิทยาคม จัดกิจกรรมแนะแนว | 6 ครั้ง เมื่อ 4 วันที่แล้ว
โครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ | 9 ครั้ง เมื่อ 4 วันที่แล้ว
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 34 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมการสวมบทบาท (Role Play) | 80 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมคลับ English Funtime Club | 64 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย | 47 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์จำลอง “โอบกอดธรรมชาติที่ราชบุรี“ | 56 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ และพระมหากษัตริย์ กิจกรรมที่ 1 | 58 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมนิทรรศการ “วงวารอาหาร” | 32 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
อบรมหลักสูตรธุรกิจการบิน | 26 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร | 35 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการยกระดับทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม รุ่นที่ 1 | 58 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการเปิดบ้านการท่องเที่ยวสร้างสรรค์สุพรรณบุรี | 48 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมคลับทักษะภาษาจีน "กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (ทำอาหารไทย)" | 49 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
พิธีลงนามความร่วมมือกับระหว่างคณะศิลปศาสตร์ กับ บริษัท กู๊ดไทม์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด | 33 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ 7/2566 | 33 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมเปิดโลกอาชีพมัคคุเทศก์ | 48 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ศูนย์นนทบุรี ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท | 29 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ศูนย์สุพรรณบุรี “รวมพลังอุดมศึกษาเพื่อร่วมพัฒนาสุพรรณบุรี” | 32 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการเรียน-รู้-ศิลป์แผ่นดิน: จุดประกายฝันนักสร้างสรรค์คอนเทนต์ | 30 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น | 25 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
พิธีปิดงานกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 28 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 34 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 | 34 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
พิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมกีฬา ประจำปีการศึกษา 2566 | 33 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ศูนย์นนทบุรี เข้าร่วมงานการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็น “รวมพลังอุดมศึกษาเพื่อร่วมพัฒนาสุพรรณบุรี” | 51 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนบุรี นำนักศึกษาไปร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ | 33 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ศูนย์นนทบุรี จัดกิจกรรมคลับคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3 | 75 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการ “พุธพบพระ”(คณะศิลปศาสตร์) | 58 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมพิธีโครงการวันพระราชทานนาม “ราชมงคล” | 51 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 | 45 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะแรงงานและบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวแบบ Mice | 52 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
เปิดโลกไมซ์ ทะยานสู่ความสำเร็จ กับ MICE Career Platform | 50 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ออกแนะแนวโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย | 51 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมศึกษาดูงานคณะศิลปศาสตร์ | 56 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ | 46 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีน English and Chinese in Everyday Use | 57 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติและฝ่ายปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยานดอนเมือง | 50 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ ให้กับบุคคลภายนอก | 58 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์สุพรรณบุรี | 49 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการค้นหาดาวจรัสแสงแห่งศิลปศาสตร์ ศูนย์สุพรรณบุรี | 51 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ (สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย) | 55 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง(ศูนย์สุพรรณบุรี) | 122 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | 128 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ผศ. ว่าที่ ร.อ. ดร.ธนู ทดแทนคุณ รับมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี | 149 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566 | 153 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
โครงการวันเกียรติยศคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2565 | 158 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารการจัดการต้นทุนในอุตสาหกรรมบริการและธุรกิจโรงแรม | 147 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
Story Teller: My Working Experiences As The Hospitality Worker and Manager in America | 130 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 164 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6034 ครั้ง
  • ปีนี้ : 219275 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 229008 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ