เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์ ดร. สัมพันธ์ สุกใส
Dr. Samphan Suksai

คณบดีคณะศิลปศาสตร์
Dean of Faculty of Liberal Arts

อาจารย์ ดร. ธารนี นวัสนธี
Dr. Tharanee Nawatnatee


รองคณบดีด้านบริหารและพัฒนาระบบ
Vice Dean (Management and Developing Systems)

ผศ. ดร. จิดาภา เร่งมีศรีสุข
Asst. Prof. Dr. Jidapa Rangmeesrisuk


รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย
Vice Dean (Academic and Research)

อาจารย์นัทธี เพชรบุรี
Mr.Nattee Phechburi


รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา
Vice Dean (Student Development )

อาจารย์ธวัชชัย สิงห์สุภา
Mr. Thawatchai Singsoopa


รองคณบดีประจำศูนย์นนทบุรี
Vice Dean (Nonthaburi)

อาจารย์ ดร.นันทยา คงประพันธ์
Dr.Nantaya Kongprapan


รองคณบดีประจำศูนย์สุพรรณบุรี
Vice Dean (Suphanburi)

นางสาวมลฤดี ทับพรม
Mrs. Monruedee Tapprom

หัวหน้าสำนักงานคณบดี
Head of the Dean's Office2779 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 138 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 8518 ครั้ง
  • ปีนี้ : 198417 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 208150 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ