เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ | 1336 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
หัวหน้าสาขาวิชา | 1301 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา | 1438 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 89 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 133 ครั้ง
  • ปีนี้ : 111772 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 121505 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ