เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ตราสัญลักษณ์และอัตลักษณะของคณะ

ความหมายของตราสัญลักษณ์

          ตราคณะศิลปศาสตร์มีลักษณะคล้ายกับตัวเอในภาษาอังกฤษซึ่งเป็นตัวอักษรของคณะตัวแรกคือตัวเอ ในขณะเดียวกันก็สื่อให้เห็นในลักษะของความเป็นไทยคือเป็นรูปทรงหน้าจัวแบบบ้านทรงไทยของประเทศไทย โทนสีส่วนใหญ่เป็นสีชมพูซึ่งเป็นสีประจำคณะและมีสีทองแสดงถึงความมุงมั่นในการทำงานที่จะก้าวไปข้างหน้า

 

อัตลักษณะของคณะ

         "รักการเรียนรู้ เชิญชูภูมิปัญญา รักษาวัฒนธรรม เป็นผู้นำสู่สากล"4389 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 8 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 20581 ครั้ง
  • ปีนี้ : 86138 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 319531 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ