เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ทำเนียบคณบดี | 3256 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ติดต่อกับคณะ | 4283 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แผนที่ตั้งคณะ | 2386 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สีและดอกไม้ประจำคณะ | 4220 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงสร้างการบริหารคณะ | 3866 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ | 3709 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตราสัญลักษณ์และอัตลักษณะของคณะ | 3857 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประวัติความเป็นมาของคณะ | 3872 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 227 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 9270 ครั้ง
  • ปีนี้ : 9412 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 242805 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ