เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประวัติความเป็นมาของคณะ | 1484 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ตราสัญลักษณ์และอัตลักษณะของคณะ | 1451 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ | 1421 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงสร้างการบริหารคณะ | 1453 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สีและดอกไม้ประจำคณะ | 1441 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
แผนที่ตั้งคณะ | 1203 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ติดต่อกับคณะ | 1557 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ธรรมเนียบคณบดี | 1450 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 135 ครั้ง
  • ปีนี้ : 111774 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 121507 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ