เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ทำเนียบคณบดี | 2011 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ติดต่อกับคณะ | 3277 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
แผนที่ตั้งคณะ | 2277 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สีและดอกไม้ประจำคณะ | 3046 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
โครงสร้างการบริหารคณะ | 3012 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ | 2939 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ตราสัญลักษณ์และอัตลักษณะของคณะ | 3007 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประวัติความเป็นมาของคณะ | 3035 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 44 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 813 ครั้ง
  • ปีนี้ : 159545 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 169278 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ