เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ทำเนียบคณบดี | 3972 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ติดต่อกับคณะ | 4814 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แผนที่ตั้งคณะ | 2522 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สีและดอกไม้ประจำคณะ | 4677 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงสร้างการบริหารคณะ | 4312 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ | 4090 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตราสัญลักษณ์และอัตลักษณะของคณะ | 4390 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประวัติความเป็นมาของคณะ | 4346 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 108 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 20681 ครั้ง
  • ปีนี้ : 86238 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 319631 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ