เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 

 1. แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางไปราชการ ศศ 01
 2. แบบขออนุญาตไปนำเสนอผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการภายในประเทศ ศศ 02
 3. แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
 4. แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 5. แบบฟอร์มใบลาไปต่างประเทศ
 6. แบบฟอร์มใบขอยกเลิกวันลา
 7. แบบฟอร์มสอนชดเชย
 8. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางข้าราชการ (doc)
 9. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางข้าราชการ (pdf)
 10. หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (doc)
 11. หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (pdf)
 12. ใบรับรองแทนใบเสร็จ (doc)
 13. ใบรับรองแทนใบเสร็จ (pdf)
 14. บันทึกข้อความส่งใช้เงินยืมสำรองจ่าย (doc)
 15. บันทึกข้อความส่งใช้เงินยืมสำรองจ่าย (pdf)

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

 1. แบบฟอร์ม co-op

 2111 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
 • วันนี้ : 279 ครั้ง
 • เดือนนี้ : 40809 ครั้ง
 • ปีนี้ : 45842 ครั้ง
 • ทั้งหมด : 279235 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ