เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลธรรมาภิบาลคณะศิลปศาสตร์ | 77 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
หลักสูตร | 186 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | 1602 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
คุณธรรมและความโปร่งใส | 437 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ฐานข้อมูลโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์คณะศิลปศาสตร์ | 223 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Job description คณะศิลปศาสตร์ | 303 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
KM การจัดการความรู้ คณะศิลปศาสตร์ | 487 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คู่มือนักศึกษา | 569 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตรวจสอบข้อมูลลงเวลาปฏิบัติงาน | 332 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วารสารคณะศิลปศาสตร์ | 821 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จุลสารคณะศิลปศาสตร์ | 290 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คลิปวิดีโอศิลปศาสตร์ฉลาดคิด | 436 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตารางบันทึกภาพและกิจกรรมของงานสื่อสารองค์กร | 261 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ระบบจองห้องประชุมหรือห้องเรียน | 368 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รับข้อเสนอแนะ Green office | 267 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานวิชาการ | 338 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รายงานการประชุม | 334 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ | 457 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ | 516 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางปัญญา | 276 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 21 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 4307 ครั้ง
  • ปีนี้ : 12012 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 245405 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ