เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | 108 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
คุณธรรมและความโปร่งใส | 169 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ฐานข้อมูลโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์คณะศิลปศาสตร์ | 69 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
Job description คณะศิลปศาสตร์ | 159 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
KM การจัดการความรู้ คณะศิลปศาสตร์ | 242 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
คู่มือนักศึกษา | 209 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ตรวจสอบข้อมูลลงเวลาปฏิบัติงาน | 160 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
วารสารคณะศิลปศาสตร์ | 269 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
จุลสารคณะศิลปศาสตร์ | 158 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
คลิปวิดีโอศิลปศาสตร์ฉลาดคิด | 152 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ตารางบันทึกภาพและกิจกรรมของงานสื่อสารองค์กร | 121 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ระบบจองห้องประชุมหรือห้องเรียน | 177 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
รับข้อเสนอแนะ Green office | 130 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานวิชาการ | 168 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
รายงานการประชุม | 164 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ | 249 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ | 255 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางปัญญา | 132 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 47 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 389 ครั้ง
  • ปีนี้ : 159121 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 168854 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ