เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ทำเนียบคณบดีพ.ศ. 2550
นายอาคม สระบัว 
ดำรงตำแหน่ง 9 กุมภาพันธ์ 2550  ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2554

พ.ศ. 2554
นางนิรมล จันทร์แย้ม 
ดำรงตำแหน่ง 9 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2558


พ.ศ. 2558 (วาระที่ 1)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร. ธนู ทดแทนคุณ
ดำรงดำแหน่ง 9 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2562

พ.ศ. 2562 (วาระที่ 2)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร. ธนู ทดแทนคุณ 
ดำรงดำแหน่ง 9 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2566


พ.ศ. 2566 (รักษาราชการแทนคณบดี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี
ดำรงตำแหน่ง 9 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 23 มิถุนายน 2566พ.ศ. 2566
อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ สุกใส
ดำรงตำแหน่ง 24 มิถุนายน 2566 ถึงปัจจุบัน3728 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 311 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40841 ครั้ง
  • ปีนี้ : 45874 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 279267 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ