เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ทำเนียบคณบดี

 

พ.ศ. 2550

นายอาคม สระบัว 

ดำรงตำแหน่ง 9 กุมภาพันธ์ 2550  ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2554

พ.ศ. 2554

นางนิรมล จันทร์แย้ม 

ดำรงตำแหน่ง 9 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2558

พ.ศ. 2558 (วาระที่ 1)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร. ธนู ทดแทนคุณ

ดำรงดำแหน่ง 9 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2562

พ.ศ. 2562 (วาระที่ 2)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร. ธนู ทดแทนคุณ 

ดำรงดำแหน่ง 9 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 25661598 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 55 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 2943 ครั้ง
  • ปีนี้ : 118178 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 127911 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ