เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ โรงแรมอมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

                 อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ นายชีวิน มิตรภิรมณ์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมอมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด โดยมี อาจารย์ ว่าที่ร้อยโท ธวัชชัย สิงห์สุภา รองคณบดีประจำศูนย์นนทบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษา (ภาษาไทย) อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร อาจารย์ และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมเป็นพยานในพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม สาขาวิชาการโรงแรมและธุรกิจไมซ์  สาขาวิชาการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและพัฒนาบุคลากรด้านภาษา ด้านการท่องเที่ยวด้านการโรงแรมและธุรกิจไมซ์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมชมพูพูนพิชญ์ คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

                 ภาพข่าว : พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ โรงแรมอมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด187 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 202 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 23620 ครั้ง
  • ปีนี้ : 89177 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 322570 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ