เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สาขาวิชาภาษาไทย จัดกิจกรรมคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะ

 

                      สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ศูนย์พระนครศรีอยูธยา และศูนย์นนทบุรี เพื่อเป็นตัวแทนของคณะ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ด้านภาษาไทย จัดการแข่งขั้นขึ้น ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพพันธ์-1 มีนาคม 2567ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ที่กำลังจะจัดการแข่งขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จากสาขาวิชาภาษาไทยเป็นกรรมการการ การคัดเลือกนักศึกษาในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567 ณ คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี231 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 51 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 20624 ครั้ง
  • ปีนี้ : 86181 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 319574 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ