เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

พิธีลงนามความร่วมมือ MOU-Memorandum of Understanding

        อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมลงนามบึนทึกความเข้าใจ (MOU-Memorandum of Understanding) การขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับนายอำเภอสองพี่น้อง พัฒนาการอำเภอสองพี่น้อง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอสองพี่น้อง และภาคีเครือข่ายในอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและประชาชนมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น โดยมีกิจกรรมรณรงค์การปลูกต้นมะดัน พืชเศรษฐกิจตำบลต้นตาล นวัตกรรมปลูกผักลอยน้ำ เมนูสร้างสรรค์ มะดันบ้านต้นตาลและผักปลอดสารวัยเก๋าชาวต้นตาล ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ โคกหนองนาโมเดลบ้านต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

 104 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 42 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 20615 ครั้ง
  • ปีนี้ : 86172 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 319565 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ