เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ

       อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ แผนการเรียนการท่องเที่ยวและการบริการสำหรับห้องเรียนราชมงคล กิจกรรมที่ 1 จัดขึ้นโดย สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 ณ อาคารโรงแรม RUS Hotel&Convention มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

       ประมวลภาพ : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ

 







37 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 93 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 18377 ครั้ง
  • ปีนี้ : 32803 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 266196 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ