เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

                   อาจารย์ ดร. สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย รองคณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้สดและประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับการสถาปนาขึ้นในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 จนถึงปัจจุบัน โดยในปีนี้ครบ 19 ปี ณ หอประชุมพระพิรุณ –ระลึกโปรดเกล้าฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

                     ประมวลภาพ : วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 62 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 1247 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 20555 ครั้ง
  • ปีนี้ : 86112 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 319505 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ