เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการอยุธยารำลึก ครั้งที่ 13

 

 

    อาจารย์ ดร. สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอยุธยารำลึก ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยคณาจารย์ในหลักสูตรการท่องเที่ยวเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรม โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาอันยาวนานของราชธานีกรุงศรีอยุธยาและความสำคัญของโบราณสถานต่าง ๆ ตลอดจนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเป็นมัคคุเทศก์และสามารถนำองค์ความรู้ไปปฏิบัติงานได้ อีกทั้งเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้นักศึกษาเกิดความรักความหวงแหนและร่วมกันอนุรักษ์ดูแลโบราณสถานอยุธยาอันเป็นมรดกโลกที่ทรงคุณค่า กิจกรรมในโครงการ ประกอบไปด้วย พิธีถวายบังคมต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
(พระเจ้าอู่ทอง) การอบรมส่งเสริมความรู้ การฝึกปฏิบัติบรรยายประวัติศาสตร์แหล่งโบราณสถาน และกิจกรรมนันทนาการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาแต่ละชั้นปี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     ภาพข่าว : โครงการอยุธยารำลึก ครั้งที่ 13 อัลบั้มที่ 1

                   โครงการอยุธยารำลึก ครั้งที่ 13 อัลบั้มที่ 2

 

                   

เอกสารแนบ : cf20240222173631.jpg83 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 13 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 20586 ครั้ง
  • ปีนี้ : 86143 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 319536 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ