เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ศูนย์นนทบุรี จัดกิจกรรมแนะแนวการ ณ โรงเรียนชลประทาน จังหวัดนนทบุรี

               คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชลประทาน จังหวัดนนทบุรี โดยมี อาจารย์เบญจรงค์ พื้นสะอาด หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม อาจารย์จง แซ่สง อาจารย์ ดร. ฐิติมา ลำเลียงพล อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และ อาจารย์รัมภ์รดา กองช้าง อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 256 ณ โรงเรียนชลประทาน จังหวัดนนทบุรี55 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 173 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 18457 ครั้ง
  • ปีนี้ : 32883 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 266276 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ