เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ศูนย์นนทบุรี จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนราษฎร์นิยม จังหวัดนนทุบรี

                ศูนย์นนทบุรี จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนราษฎร์นิยม จังหวัดนนทุบรี โดยมี อาจารย์เบญจรงค์ พื้นสะอาด หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ศูนย์นนทุบรี และ อาจารย์ ดร.ฐิติมา ลำเลียงพล สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ศูนย์นนทุบรี ลงพื้นที่จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี


90 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 70 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 20643 ครั้ง
  • ปีนี้ : 86200 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 319593 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ