เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรม New Year Party 2024

                  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรม New Year Party 2024 งานเฉลิมฉลองปีใหม่ 2567 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จิดาภา เร่งมีศรีสุข รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดงาน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการประกวดชุดแต่งกายตามธีมตัวอักษร การมอบทุนการศึกษา ของขวัญและรางวัลต่างๆมากมาย มีผู้เข้าร่วมกว่า 150 คน ประกอบด้วย นักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (EC/EIC) ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบิน (AIE) และภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารและอาชีพ (TIC) รวมไปถึงผู้บริหาร และคณาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2567 ณ ชมพูลานเริง คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา Website คณะศิลปศาสตร์

 37 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 173 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 18457 ครั้ง
  • ปีนี้ : 32883 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 266276 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ