เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ศูนย์สุพรรณบุรี จัดโครงการส่งเสริมทักษะด้านการท่องเที่ยวและการบริการ กิจกรรมที่ 1

                  วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567 อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.นันทยา คงประพันธ์ รองคณบดีประจำศูนย์สุพรรณบุรี เป็นผู้แทนคณบดี กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโครงการ และกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมทักษะด้านการท่องเที่ยวและการบริการ กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและการแนะแนว จัดโครงการโดยสาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และนักศึกษา ในการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ณ ห้อง LAB 2301 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี59 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 189 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 18473 ครั้ง
  • ปีนี้ : 32899 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 266292 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ