เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม

               อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นันทยา คงประพันธ์ รองคณบดีประจำศูนย์สุพรรณบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ และ จัดทำห้องเรียนราชมงคลร่วมกัน โดยมี คณะผู้บริหาร ตลอดคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ พร้อมทั้งได้ร่วมกันหารือแนวทางการจัดทำห้องเรียนราชมงคลร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมสามชุก ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 42 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 130 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 18414 ครั้ง
  • ปีนี้ : 32840 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 266233 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ