เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการแข่งขันกีฬาภายในคณะศิลปศาสตร์

            อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการกีฬาภายในคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี อาจารย์นัทธี เพชรบุรี รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ จัดขึ้นโดย งานพัฒนานักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะทางด้านกีฬา และคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ได้มีนักศึกษาทั้ง ๓ ศูนย์พื้นที่ของคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วย ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ศูนย์นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน นอกจากยังมี การจัดแข่งขันกีฬารายการพิเศษ กีฬาพื้นบ้าน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ โรงยิมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา35 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 163 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 18447 ครั้ง
  • ปีนี้ : 32873 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 266266 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ