เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

มทร.สุวรรณภูมิ ลงนามความร่วมมือนานาชาติ

                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดพิธีลงนามความร่วมมือนานาชาติ ร่วมกับ Baekseok University และ Baekseok Culture University , Cheonan, Republic of Korea โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี เป็นประธานลงนามความร่วมมือ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง รองอธิการบดี อาจารย์วนิดา วงศ์บรรณาคม ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษาระหว่างประเทศร่วมกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวิชาการ นอกจากนี้ ยังได้นำชมพื้นที่การจัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย อาคารโรงแรม RUS Hotel & Convention ศูนย์พระนครศรีอยุธยา และ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคาร 5 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้91 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 210 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 18494 ครั้ง
  • ปีนี้ : 32920 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 266313 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ