เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

งานศิลปศาสตร์สุขี สวัสดีปีมะโรง ปี 2567

                        อาจารย์ ดร. สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานศิลปศาสตร์สุขี สวัสดีปีมะโรง ปี 2567 พร้อมด้วย รองคณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์ ทั้ง 3 ศูนย์พื้นที่เข้าร่วมงานเพื่อสานสัมพันธ์และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ณ คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา41 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 180 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 18464 ครั้ง
  • ปีนี้ : 32890 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 266283 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ