เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

            อาจารย์ ดร.นันทยา คงประพันธ์ รองคณบดีประจำศูนย์สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยมี นางสาวปริชาติ พรหมโชติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00-16.00 นาฬิกา ณ ห้อง 5103 ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์สุพรรณบุรี ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการสายการบิน โดยมีอาจารย์สุกานดา เปี่ยมบริบูรณ์ อาจารย์ประจำรายวิชาเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

 

              ภาพข่าว : โครงการการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

 

 66 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 108 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 18392 ครั้ง
  • ปีนี้ : 32818 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 266211 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ