เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ดาวน์โหลดประกาศและเกียรติบัตรการประกวดมารยาทระดับชาติ ครั้งที่ 7

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ผลการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๗
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สายามบรมราชกุมารี คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 
เกียรติบัตรการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๗
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สายามบรมราชกุมารี คลิกเพื่อดาวน์โหลด


478 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 357 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 42786 ครั้ง
  • ปีนี้ : 47819 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 281212 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ