เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าทำงานเพื่อจ้างเหมารายปี จนท.บริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 (งานบัณฑิตศึกษา) | 32 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 | 26 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าทำงานเพื่อจ้างเหมารายปี ตำแนหน่ง จนท.บริหารงานทั่วไป ศูนย์นนทบุรี | 27 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชาวต่างชาติ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษา (อังกฤษ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ | 24 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชาวต่างชาติ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษา (ภาษาอังกฤษ) | 37 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 59 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 4963 ครั้ง
  • ปีนี้ : 5443 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 5784 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ