เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
km
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับคุณภาพด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่การดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) | 18 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
KM Day คณะศิลปศาสตร์ 2567 Cop 2 ด้านวิจัยและนวัตกรรม | 23 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
Cop 5 ด้านการบริหารจัดการ | 46 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
Cop 3 ด้านบริการวิชาการและหารายได้ 2567 | 47 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
Cop 1 ด้านการเรียนการสอน 2567 | 45 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
Cop 4 4.2 ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2567 | 35 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
Cop 4 4.1 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2567 | 39 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
VDO เอกสารเผยแพร่ และอื่น ๆ KM ปีการศึกษา 2566 | 142 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
Cop 5. ด้านการบริหารจัดการ ปีการศึกษา 2566 | 50 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
Cop 4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2566 | 56 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
Cop 3. ด้านบริการวิชาการและหารายได้ ปีการศึกษา 2566 | 50 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
Cop 2. ด้านวิจัยและนวัตกรรม ปีการศึกษา 2566 | 62 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
Cop 1. ด้านการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2566 | 90 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
KM การจัดการความรู้ คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 | 67 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ขั้นตอน เทคนิค การประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการแบบมีรายได้ | 319 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ศูนย์บริการทางวิชาการ และตลาดราชมงคล | 274 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การเขียนโครงการบริหารวิชาการแบบมีรายได้และขั้นตอนขออนุมัติ | 318 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ข้อบังคับ มทร.สุวรรณภูมิ ว่าด้วยการให้บริการวิชาการและการลงทุนส่งเสริมบริการทางวิชาการ พ.ศ.2558 | 301 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Cop 5 ด้านการบริหารจัดการ | 1301 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Cop 4 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม | 324 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Cop 2 ด้านวิจัยและนวัตกรรม | 371 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Cop 1 ด้านการเรียนการสอน | 1292 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
VDO Cop 3 ด้านบริการวิชาการและหารายได้ | 374 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
VDO เอกสารเผยแพร่ และอื่น ๆ | 389 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Cop 5. ด้านการบริหารจัดการ | 360 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Cop 4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม | 273 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Cop 3. ด้านบริการวิชาการและหารายได้ | 316 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Cop 2. ด้านวิจัยและนวัตกรรม | 334 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Cop 1. ด้านการเรียนการสอน | 351 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 1092 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 19434 ครั้ง
  • ปีนี้ : 62769 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 296162 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ