หน้าหลัก แนะนำคณะ คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แจ้งซ่อม online
 

> ดาวน์โหลดเอกสาร
> ภาพกิจกรรม 1
> ภาพกิจกรรม 2
 

 

 
  รอบรั้วศิลปศาสตร์  
ประชุมการบริหารเงินงบประมาณโครงการประจำปี 2563

รายละเอียด
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตร.๙

รายละเอียด
คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาต
รายละเอียด
กิจกรรมนำเสนอการออกแบบโรงแรมจำลอง

รายละเอียด
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรการท่องเที่ยว

รายละเอียด
การประชุมเตรียมความพร้อมการออกแนะแนวการศึกษา ครั้งที่ 1/2562

รายละเอียด
คณะศิลปสาสตร์จัด โครงการสัมมนาวิชาชีพ

รายละเอียด
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร สาขาวิชาการท่องเที่ยว
รายละเอียด
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาภาษา

รายละเอียด
โครงการสัมมนาอาวุธไอเดียสาธิตการทำวุ้น 3มิติสู่ผู้ประกอบการธุรกิจ

รายละเอียด
การประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาภายในคณะศิลปศาสตร์
รายละเอียด
โครงการพัฒนาทักษะการทำงานในศตวรรษที่ ๒๑

รายละเอียด
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการจัดสร้าง “ห้องเรียนราชมงคล”

รายละเอียด
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 8/2562

รายละเอียด
พิธีรับหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

รายละเอียด
งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ “เกษียณไป ไฟยังแรง”
รายละเอียด
สัมมนาวิชาการสาขาวิชาภาษาอังฤกษเพื่อการสื่อสารสากล

รายละเอียด
คณะศิลปศาสตร์ ต้อนรับผู้รัฐบาลไอร์แลนด์

รายละเอียด
โครงการวิจัยเกษตรอินทรีย์

รายละเอียด
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์สู่วิถีพอเพียง

รายละเอียด
อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียด
อบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
รายละเอียด
หารือแนวทางการจัดทำ "ห้องเรียนราชมงคล"

รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบิน

รายละเอียด
วันคล้ายวันพระราชทานนาม “วันราชมงคล”

รายละเอียด
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8

รายละเอียด
โครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562

รายละเอียด
ประชุมการก่อสร้างอาคาร ครั้งที่ 5/2562

รายละเอียด
การประกวด RUS FRESHY 2019

รายละเอียด
ประชุมสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1/2562

รายละเอียด
  ดูทั้งหมด >>  


วารสารคณะศิลปศาสตร์ทุกฉบับ

       
  Quick Links  
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-MIS)
สืบค้นข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านงบประมาณ
ระบบทะเบียนนักศึกษา
ระบบรับสมัครนักศึกษา
ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
ระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS)
ดาวน์โหลดฟอร์มและเอกสาร
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศภายใน
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
 

รับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ ๑ ตำแหน่ง

คณะศิลปศาสตร์เปิดสอบ TOEIC

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (รับวุฒิ ปวช/ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุลคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒รอบที่ ๒ โควตา ใช้คะแนน

รับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ ๑ ตำแหน่ง

  
  ดูทั้งหมด >>  
   
  ปฎิทินกิจกรรม  
   
       
   
toon60
  Web Link  
     
  เอกสารเผยแพร่  
.......
   
 
   
 

 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 035-709208,โทรสาร. 035-709208
http://www.arts.rmutsb.ac.th