หน้าหลัก แนะนำคณะ คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แจ้งซ่อม online
 

> ดาวน์โหลดเอกสาร
> ภาพกิจกรรม 1
> ภาพกิจกรรม 2
 

 

 
  รอบรั้วศิลปศาสตร์  
การประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาภายในคณะศิลปศาสตร์

รายละเอียด
คณะศิลปศาสตร์มอบเงินสมทบช่วยเหลือครอบครัวนักศึกษาที่เสียชีวิต ครั้งที่ 2

รายละเอียด
การประชุมหารือแนวทางการจัดทำความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างประเทศ

รายละเอียด
คณะศิลปศาสตร์ มอบเงินสมทบช่วยเหลือครอบครัวนักศึกษาที่เสียชีวิต ครั้งที่ 1

รายละเอียด
โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา

รายละเอียด
การประชุมคณะกรรมการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๓
รายละเอียด
สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ ณ คณะศิลปศาสตร์

รายละเอียด
โครงการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

รายละเอียด
การประชุมหารือแนวทางการจัดทำความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างประเทศ

รายละเอียด
พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างประเทศ

รายละเอียด
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

รายละเอียด
กิจกรรม “เทศกาลอาหารจานแห้ว” สมหวังที่วังยาง ครั้งที่ ๑
รายละเอียด
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 2/2562

รายละเอียด
ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 9/62

รายละเอียด
ประชุมการบริหารเงินงบประมาณโครงการประจำปี 2563

รายละเอียด
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตร.๙

รายละเอียด
คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาต
รายละเอียด
กิจกรรมนำเสนอการออกแบบโรงแรมจำลอง

รายละเอียด
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรการท่องเที่ยว

รายละเอียด
การประชุมเตรียมความพร้อมการออกแนะแนวการศึกษา ครั้งที่ 1/2562

รายละเอียด
คณะศิลปสาสตร์จัด โครงการสัมมนาวิชาชีพ

รายละเอียด
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร สาขาวิชาการท่องเที่ยว
รายละเอียด
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาภาษา

รายละเอียด
โครงการสัมมนาอาวุธไอเดียสาธิตการทำวุ้น 3มิติสู่ผู้ประกอบการธุรกิจ

รายละเอียด
การประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาภายในคณะศิลปศาสตร์
รายละเอียด
โครงการพัฒนาทักษะการทำงานในศตวรรษที่ ๒๑

รายละเอียด
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการจัดสร้าง “ห้องเรียนราชมงคล”

รายละเอียด
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 8/2562

รายละเอียด
พิธีรับหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

รายละเอียด
งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ “เกษียณไป ไฟยังแรง”
รายละเอียด
  ดูทั้งหมด >>  


วารสารคณะศิลปศาสตร์ทุกฉบับ

       
  Quick Links  
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-MIS)
สืบค้นข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านงบประมาณ
ระบบทะเบียนนักศึกษา
ระบบรับสมัครนักศึกษา
ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
ระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS)
ดาวน์โหลดฟอร์มและเอกสาร
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศภายใน
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
 

ประกาศกำหนดการรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารคณะศิลปศาสตร์

รับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ ๑ ตำแหน่ง

คณะศิลปศาสตร์เปิดสอบ TOEIC

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (รับวุฒิ ปวช/ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุลคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒รอบที่ ๒ โควตา ใช้คะแนน

  
  ดูทั้งหมด >>  
   
  ปฎิทินกิจกรรม  
   
       
   
toon60
  Web Link  
     
  เอกสารเผยแพร่  
.......
   
 
   
 

 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 035-709208,โทรสาร. 035-709208
http://www.arts.rmutsb.ac.th