เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชียร์ลีดเดอร์ ศิลปศาสตร์ 30 พ.ย. 57 | 1243 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
VDO กรีฑา คณะศิลปศาสตร์ มทรส 2014 | 1228 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ซ้อมรับพระราชทานปริญญา 10 ธ ค 57 | 1218 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
แฟชั่นโชว์ งานประชุมวิชาการ 2015 | 1218 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ 83 พรรษาอาศิรวาท | 1204 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ศิลปศาสตร์สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์น้องพี่ ปีการศึกษา 2558 | 1219 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 | 1172 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
พัฒนาบุคลากร 2015 | 1193 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ 4 มทร. 2015 | 1139 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
เชียร์ลีดเดอร์ คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ 2558 | 1209 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
การแข่งขันทักษะทางวิชาการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1 | 1142 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
แข่งขันทักษะวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ 2017 | 1145 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
แนะนำคณะศิลปศาสตร์ 2021 | 1125 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ศิลปศาสตร์ ฉลาดคิด EP.1 ข้อควรปฏิบัติในการเรียนออนไลน์ | 1208 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ศิลปศาสตร์ ฉลาดคิด EP.2 ตอน มารยาทไทยนำใช้ในนักศึกษา | 1216 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ศิลปศาสตร์ฉลาดคิด EP.3 สมุดบันทึกกิจกรรม | 1253 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ศิลปศาสตร์ฉลาดคิด EP.6 MOU ครูกับผู้ปกครอง | 1231 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ศิลปศาสตร์ฉลาดคิด EP.7 รู้จักสโมสรนักศึกษา | 1230 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ศิลปศาสตร์ฉลาดคิด EP5 จากชีวิตมัธยมสู่รั้วอุดมศึกษา | 1246 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
มาสมัครคลับ Trivia กันเถอะ | 1268 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
โครงการวันเกียรติยศศิลปศาสตร์ 2563 | 1241 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
Workshop How to แต่งหน้าและทำผม โดย ผศ.นันทวดี และคุณพลอย | 1249 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ศิลปศาสตร์ฉลาดคิด EP9 คู่มือนักศึกษาน่าอ่านนะจ๊ะ | 1229 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ศิลปศาสตร์ฉลาดคิด EP14 แม่บ้านคณะกับการรักษาความสะอาด | 1243 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ศิลปศาสตร์ฉลาดคิด EP2 คลับ (Club) คนสินสาด | 1279 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ศิลปศาสตร์ฉลาดคิด ตอนพิเศษ "แฉเรื่องลับ COVID-19" | 1230 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ศิลปศาสตรฉลาดคิด EP เกียรติบัตรชมเชย โครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน นางสาวภัทรสุดา | 1238 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ศิลปศาสตร์ฉลาดคิด EP พิเศษ รับมอบทุนการศึกษา จากพระมหาสิทธิชัย รตนรํสี เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ | 1228 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประมวลภาพกิจกรรมและการลงนามความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์กับสถานศึกษาในช่วงสามปีที่ผ่านมา | 1236 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
เตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEIC ปี 2021 โดยอาจารย์สุจินต์ พึ่งบุญเก่า | 1215 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
12 สำนวนภาษาอังกฤษน่ารู้ โดยผศ.จักกเมธ และอ.กันตวีร์ | 1214 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
เสวนา “ภาษา การเรียนต่อ การทำงาน และโอกาส” โดยอาจารย์สาขาวิชาภาษา มทร.สุวรรณภูมิ | 1235 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ศิลปศาสตร์ฉลาดคิด EP23 ปิดเทอมทีไร หัวใจไม่เคยว้าวุ่น | 1294 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประมวลภาพการประกวดมารยาทไทยระดับชาติครั้งที่ ๑-๓ | 1263 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
แนะนำสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 2564 | 1217 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาการท่องเที่ยว มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี | 1271 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 1218 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
IPA Live Talk หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ | 1213 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
หลักสูตรปริญญาตรี ศศ.บ. การท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ | 1225 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
โครงการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ ๕ [ประมวลภาพวันแรก] | 1251 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
โครงการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ ๕ [ประมวลภาพวันที่ ๒] | 1247 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
โครงการประกวดมารยาทไทย ถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ ๕ [ประมวลภาพการแข่งขันวันสุดท้าย] | 1211 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ห้องเรียนราชมงคลสู่ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบิน | 1207 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมแข่งขันทำเกี๋ยวกันในวันตรุษจีน | 1199 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประมวลภาพการประกวดมารยาทไทยครั้งที่ 1-4 | 1219 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประมวลภาพและความในใจให้คุณโซเรน | 1209 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
น้องพลอยประทับใจกับหลักสูตร IPA มากๆเลยค่ะ | 1219 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 60 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 2948 ครั้ง
  • ปีนี้ : 118183 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 127916 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ