เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนปราจีนกลัยาณี | 155 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ | 156 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำด้านจิตอาสาและส่งเสริมทักษะทางการท่องเที่ยวและบริการเชิงนวัตกรรม | 164 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
แนะแนวโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 | 156 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
แนะแนวโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ | 104 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ รุ่นที่ 1 ศึกษาดูงาน | 191 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
แนะแนวโรงเรียนสตรีอ่างทอง | 162 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตนัปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกอาชีพในศตวรรษที่ 21 | 143 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
แนะแนววิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จังหวัดราชบุรี | 168 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประกาศผลรางวัลและพิธีรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี | 199 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
พิธีเปิดโครงการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๖ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี | 361 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
งานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566 | 207 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมวันเด็กศูนย์นนทบุรี | 236 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับคณบดีคณะศิลปศาสตร์ | 150 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา | 214 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
หารือจัดทำ "ห้องเรียนราชมงคล"โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย | 230 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาภาษาจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ | 351 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ศูนย์นนทบุรี กิจกรรมแนะแนวการศึกษาเชิงรุก | 206 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา | 223 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
กิจกรรม คลับภาษาญี่ปุ่น | 244 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ | 199 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์ | 240 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ศูนย์นนทบุรี จัดกิจกรรมคลับ | 220 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ ลงพื้นที่ โรงเรียนเสนาเสนาประสิทธิ์ แนะแนวการศึกษา | 268 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนชลประทานวิทยา แนะแนวการศึกษา | 238 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ลงพื้นที่แนะแนว ณ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์ | 243 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา | 271 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
โครงการกีฬาภายในคณะศิลปศาสตร์ ปี 2565 | 227 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนบางบาล แนะแนวการศึกษาต่อ | 199 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม | 211 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า แนะแนวศึกษาต่อ | 199 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
พิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ | 212 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ศูนย์สุพรรณบุรีลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนสอนแตงวิทยา | 206 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีประกาศผลรางวัลส่งผลงานเข้าประกวดWin Win WAR OTOP Junior | 215 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประจำคระศิลปศาสตร์ | 216 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ศูนย์นนทบุรี จัดกิจกรรมคลับคณะศิลปศาสตร์ | 236 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา | 227 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสวนแตงวิทยา | 218 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนหันคาพิทยาคม | 109 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่แนะแนะแนวเชิงรุก โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ | 206 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ศูนย์สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมทัวจำลอง | 221 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ศูนย์สุพรรณบุรี ลงพื้นที่แนะแนวโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 | 224 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับบริษัทแบล็คแคนยอน(ประเทศไทย) | 195 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ แนะแนวการศึกษา | 209 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนหันคาพิทยาคม จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ | 121 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ศูนย์สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี แนะแนว | 205 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ | 159 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการอยุธยารำลึก ปีที่ 12 | 261 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการศิลปข้ามวัฒนธรรม Cross cultural 2023 | 364 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนหันคาพิทยาคม ทำกิจกรรมแนะการศึกษาต่อ | 223 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 33 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 5509 ครั้ง
  • ปีนี้ : 218750 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 228483 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ