เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๒

                  อาจารย์สุขุม คงดิษฐ์  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๒ เพื่อนำเสนอและชี้แจงโครงการจัดอบรมเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการท่องเที่ยวโดยชุมชนฯ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์และสมาคมท่องเที่ยวโดยชุมชนพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายเสกสรร ถนอมกิตติ ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้แทนชุมชนเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                 ภาพข่าว : สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๒

                 อัลบั้มภาพ77 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 14 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 20587 ครั้ง
  • ปีนี้ : 86144 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 319537 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ