เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

VDO เอกสารเผยแพร่ และอื่น ๆ

1. VDO บันทึกแนวปฏิบัติที่ดีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี KM Day ประจำปีการศึกษา 2565 Cop 1. ด้านการเรียนการสอน 18 เม.ย. 2566
2. VDO บันทึกแนวปฏิบัติที่ดีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี KM Day ประจำปีการศึกษา 2565 Cop 2. ด้านวิจัยและนวัตกรรม 20 เม.ย. 2566
3. VDO บันทึกแนวปฏิบัติที่ดีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี KM Day ประจำปีการศึกษา 2565 Cop 3. ด้านบริการวิชาการและหารายได้ 19 เม.ย. 2566
4. VDO บันทึกแนวปฏิบัติที่ดีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี KM Day ประจำปีการศึกษา 2565 Cop 4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 19 เม.ย. 2566
5. VDO บันทึกแนวปฏิบัติที่ดีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี KM Day ประจำปีการศึกษา 2565 Cop 5. ด้านการบริหารจัดการ 20 เม.ย. 2566
6. VDO เสวนาการจัดการความรู้ (KM) ข้อบังคับ มทร.สุวรรณภูมิ ว่าด้วยการให้บริการวิชาการและการลงทุนส่งเสริมบริการทางวิชาการ พ.ศ.2558 13 ม.ค. 66
7. VDO เสวนาการจัดการความรู้ (KM) การเขียนโครงการบริหารวิชาการแบบมีรายได้และขั้นตอนขออนุมัติ 27 ม.ค. 66
8. VDO เสวนาการจัดการความรู้ (KM) ศูนย์บริการทางวิชาการ และตลาดราชมงคล 3 ก.พ. 66
9. VDO เสวนาการจัดการความรู้ (KM) ขั้นตอน เทคนิค การประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการแบบมีรายได้ 10 ก.พ. 66356 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 60 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 39473 ครั้ง
  • ปีนี้ : 44506 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277899 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ