เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการอบรมสัมมนาหลักสูตร “กฎหมายปกครองด้านการบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัย”

             คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตร “กฎหมายปกครองด้านการบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัย” ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าอบรมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ และมอบหมาย ให้อาจารย์ ดร.สมพงษ์ พิพัฒน์เอกสกุล ผู้ช่วยคณบดี ดำเนินงานและอำนวยความสะดวกในการจัดโครงการฯ

             ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยายให้ความรู้โดยท่าน อาจารย์ประนัย วณิชชานนท์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด และท่าน อาจารย์ปฐมพงศ์ แสงศรีจันทร์ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

             ภาพข่าว : โครงการอบรมสัมมนาหลักสูตร “กฎหมายปกครองด้านการบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัย”

             อัลบั้มภาพ 74 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 103 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 20676 ครั้ง
  • ปีนี้ : 86233 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 319626 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ