เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ศูนย์สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมเรียนปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

                อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.นันทยา คงประพันธ์ รองคณบดีประจำศูนย์สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐาน คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 ณ อาคาร 5 คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์สุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาในคณะศิลปศาสตร์ กิจกรรมประกอบด้วยการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ ดังนี้ อาจารย์ธง คำเกิด อาจารย์ Mr.Litanga Indoko Linus อาจารย์ฐกร อ่วมสถิตย์ อาจารย์เพียงฤทัย เสงี่ยมศิลป์ และอาจารย์ Mrs.Relindis Sih Fuo Kum และกิจกรรมสันทนาการสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่น มีผู้รับผิดชอบ คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวสร้างสรรค์

               ภาพข่าว : พิธีเปิดกิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐาน คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์สุพรรณบุรี  ปีการศึกษา 2567

               อัลบั้มภาพ

 75 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 95 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 20668 ครั้ง
  • ปีนี้ : 86225 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 319618 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ