เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

                  อาจารย์ ดร. สัมพันธ์ สุกใส คณบดีดคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทราบ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ระบบการเรียนการสอน แนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย การจัดสวัสดิการแก่นักศึกษา รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมพระพิรุณ – ระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

                  ภาพข่าว : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

                   อัลบั้มภาพ86 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 49 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 20622 ครั้ง
  • ปีนี้ : 86179 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 319572 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ