เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สานต่อความร่วมมือ จัดอบรมสื่อความหมายธรรมชาติ (ผู้นำชมแหล่งท่องเที่ยว)

              องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ✨ สานต่อความร่วมมือ #การท่องเที่ยว ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา⛱️ เชิญ “อ.นก ดร.ธารนี นวัสนธี” “อ.โต้ง สุขุม คงดิษฐ์” และ “อ.หนุ่ย ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ” นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนร่วมจัดอบรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ฝึกการอบรมสื่อความหมายธรรมชาติ (ผู้นำชมแหล่งท่องเที่ยว) ให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลสามเรือน และนักเรียนที่จะเป็นตัวแทนนำนักท่องเที่ยวนั่งรถรางชมเส้นทางท่องเที่ยวของตำบลสามเรือนในงานเห็ดตับเต่างามสามเรือนครั้งที่ 13 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องของโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายสำเริง รื่นพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตัวแทนประชาชนตำบลสามเรือน หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบลสามเรือน ได้ร่วมกันทดลองขึ้นรถรางที่วิ่งไปตามเส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลสามเรือน พร้อมให้นักเรียนฝึกปฏิบัตินำชม พร้อมกันนี้ยังได้ส่งเสริมให้นักศึกษา "นวัตกร จิตอาสา ด้านการท่องเที่ยว" ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนด้วย ในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2567 ณ ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน 
             ทั้งนี้เมื่อปี 2558 อ.นก ดร.ธารนี นวัสนธี ได้นำทีมคณาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว ร่วมผลักดันโครงการวิจัยในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนของสามเรือน จนได้เส้นทางท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ภายหลังได้พัฒนาเป็นเส้นทางรถรางนำเที่ยวจนเป็นไฮไลท์ของงาน เห็ดตับเต่างามที่สามเรือน จนปัจจุบัน จัดเป็นปีที่ 13 การจัดงานในครั้งนี้ จึงเป็นการพัฒนาผู้นำชมและปรับปรุงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ในชุมชน นอกจากนี้ชุมชนยังได้รับรางวัลระดับประเทศ “เลิศรัฐ” อีกด้วย

            ภาพข่าว : สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สานต่อความร่วมมือ จัดอบรมสื่อความหมายธรรมชาติ (ผู้นำชมแหล่งท่องเที่ยว)

            อัลบั้มภาพ139 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 32 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 20605 ครั้ง
  • ปีนี้ : 86162 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 319555 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ