เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

บุคลการคุณภาพ ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายในฐานะ Featured Speaker ในหัวข้อ “Crosslinguistic Competition, Cognitive Resources, and Grammatical Complexity in L2 Sentence Processing” ในงานเสวนาวิชาการ EIL Academic Forum ครั้งที่ 3

         

 

 

              อาจารย์ ดร.สนธยา รัตนศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับเกียรติเชิญเป็นผู้บรรยายในฐานะ Featured Speaker ในหัวข้อ “Crosslinguistic Competition, Cognitive Resources, and Grammatical Complexity in L2 Sentence Processing” ในงานเสวนาวิชาการ EIL Academic Forum ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “Revisualizing English as an International Language: New Vistas, Shared Vision” และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2567 จัดโดย หลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ (English as an International Language) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพฯ31 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 14 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 20587 ครั้ง
  • ปีนี้ : 86144 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 319537 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ