เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ออกแบบกิจกรรมและเป็นพี่เลี้ยงเส้นทางเพื่อการเรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชนอยุธยา

         

 

 

 

 

 

 

 

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมออกแบบกิจกรรมและเป็นพี่เลี้ยงเส้นทางเพื่อการเรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชนอยุธยา ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการท่องเที่ยวและโฮมสเตย์บ้านสามัคคีธรรมและการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้โฮมสเตย์ไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมดังกล่าวนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับทราบข้อมูลในความเชี่ยวชาญการจัดการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่และการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ซึ่งมีโครงการวิจัยที่สัมฤทธิ์ผลในหลากหลายพื้นที่ จึงได้เชิญตัวแทนสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในครั้งนี้เพื่อเป็นเครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนร่วมกัน วันที่ 12-14 มิถุนายน 2567 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

            ภาพข่าว: ออกแบบกิจกรรมและเป็นพี่เลี้ยงเส้นทางเพื่อการเรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชนอยุธยา

            อัลบั้มภาพ118 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 42 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 20615 ครั้ง
  • ปีนี้ : 86172 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 319565 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ