เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับ ผู้ปกครอง และนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ปีการศึกษา 2567

                    อาจารย์ ดร. สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง และนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่กำลังจะเปิดภาคการศึกษาในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาริดา สกุลรัตน์ หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม กล่าวถึงนโยบายของสาขาวิชา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย อาจารย์ ดร. ธารนี นวัสนธี รองคณบดีด้านบริหารและพัฒนาระบบ ผศ.ดร.ธนภูมิ ปองเสงี่ยม รองผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ ผู้ช่วยคณบดีด้านสื่อสารองค์กร และ อาจารย์สุขุม คงดิษฐ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านส่งเสริมการวิจัย ด้านผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ได้กล่าวว่าหลังจากได้เข้าร่วมประชุมแล้ว มีความเข้าใจในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้รับทราบถึงคุณภาพและเชื่อมั่นในหลักสูตรนี้เพิ่มมากขึ้น

               เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 25667 ณ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

               ภาพข่าว : ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับ ผู้ปกครอง และนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ปีการศึกษา 2567

               อัลบั้มภาพ106 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 33 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 20606 ครั้ง
  • ปีนี้ : 86163 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 319556 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ