เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ร่วมงานแถลงวิสัยทัศน์ “เตรียมทัพกำลังคน สร้างทัพกำลังคน สร้างอนาคตอุตสาหกรรมใหม่ (IGNITE THAILAND : Future Workforce for Future Industry)

             อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาริดา สกุลรัตน์ หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม อาจารย์วาสนา มะลินิน หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และอาจารย์ชาสินี สำราญอินทร์ ผู้ประสานสาขาวิชาภาษาไทย ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เข้าร่วมงานแถลงวิสัยทัศน์ “เตรียมทัพกำลังคน สร้างทัพกำลังคน สร้างอนาคตอุตสาหกรรมใหม่ (IGNITE THAILAND :  Future Workforce for Future Industry)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังการนำเสนอแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ด้วยแรงงานที่มีทัษะสูง (High-Skilled Workforce) เมี่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

            ภาพข่าว : งานแถลงวิสัยทัศน์ “เตรียมทัพกำลังคน สร้างทัพกำลังคน สร้างอนาคตอุตสาหกรรมใหม่"

            อัลบั้มภาพ 

      148 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 22 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 20595 ครั้ง
  • ปีนี้ : 86152 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 319545 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ