เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

พิธีปิดโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

             อาจารย์ ดร. สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 จัดขึ้นโดย ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน  25667 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบไปด้วย  นางสาวชวนพิศ เปรมกมล หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บรรยาย ในหัวข้อ “ระเบียบกิจกรรมนักศึกษา: กุญแจสู่ความสำเร็จ” อาจารย์จง แซ่สง จัดกิจกรรมสันทนาการแบ่งกลุ่ม อาจารย์ธง คำเกิด รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์สุขุม คงดิษฐ์ บรรยายให้ความรู้ “การเขียนแผนพัฒนานักศึกษาคณะศิลปศาสตร์” อาจารย์ ดร. จิรานวัฒน์ คำปลิว และนางสาวพลอยวรรณ คุ้มภัย วิทยากรภายนอก (มศว.) จัดกิจกรรม “ละลายพฤติกรรมและการทำงานเป็นทีม” และ อาจารย์ภารณี อินทร์เล็ก อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม บรรยายให้ความรู้อบรมเชิงปฏิบัติ ในหัวข้อ “การสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์” การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการทำงานสำหรับการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษา ซึ่งมี นายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย สโมสรนักศึกษา จำนวน 3 ศูนย์พื้นที่เข้าร่วมอบรม โดยมี อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา ควบคุมการดำเนินโครงการอย่างใกล้ชิด เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ณ อาคาร ๑๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

             ภาพข่าว : พิธีปิดโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

             อัลบั้ม175 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 17 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 20590 ครั้ง
  • ปีนี้ : 86147 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 319540 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ