เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

                   อาจารย์ ดร. สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้มอบหมายให้ อาจารย์นัทธี เพชรบุรี รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ โดยมี นายณัฐวุฒิ เกตถิ่น นายกสโมสรนักศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 -18 มิถุนายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเสริมสร้างความรู้ และทักษะในการบริหารจัดการสโมสรนัศึกษา การพัฒนาภาวะผู้นำ การพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรรวมถึงให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ด้านการวางผน การดำเนินการ การตรวจสอบผลการดำเนินงาน และการนำผลการประเมินไปปรับปรุง ไปใช้ในการจัดกิจกรรม และสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษา และยักเป็นการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมสร้างสามัคคีเพื่อความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ต่อไปอบรมบรรยาย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ณ อาคาร 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

             จดหมายข่าว:โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

              อัลบั้มภาพ226 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 96 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 20669 ครั้ง
  • ปีนี้ : 86226 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 319619 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ