เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

แนะนำหลักสูตรศิลปศาสตรบันฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

             อาจารย์วาสนา มะลินิน หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์นิสาชล ตรีไพบูลย์ อาจารย์ณัฐวุฒิ เอี่ยมเนตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ลงพื้นที่อำเภอบางปะหันแนะนำหลักสูตรศิลปศาสตรบันฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ให้กับ ผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน​ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอำเภอบางปะหัน เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ณ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          ภาพข่าว : แนะนำหลักสูตรศิลปศาสตรบันฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

          อัลบั้มภาพ166 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 86 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 20659 ครั้ง
  • ปีนี้ : 86216 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 319609 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ