เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567

               อาจารย์ ดร. สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ สร้างความรัก ความสามัคคีอันจะส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติราชการ กิจกรรมในโครงการประกอบไปด้วย กิจกรรมบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน พิธีมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดับกับบุคลากรที่ได้รับรางวัล ประกอบไปด้วย พิธีแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชชั้นสายสะพาย พิธีแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี KM ปีการศึกษา 2566 รางวัลบุคลากรดีเด่น “เพชรศิลปศาสตร์” ประจำปีงบประมาณ 2567 และเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ รับฟังการบรรยายหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาและการปรับตัวเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2” โดย คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของคณะ

               ภาพข่าว : โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567

               อัลบั้มภาพ

 

 174 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 1136 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 19478 ครั้ง
  • ปีนี้ : 62813 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 296206 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ