เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะศิลปศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้

                         อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำจังหวัดนนทบุรี โดยมี อาจารย์ ว่าที่ร้อยโท ธวัชชัย สิงห์สุภา รองคณบดีประจำศูนย์นนทบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ ประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารและอาชีพ ศูนย์นนทบุรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษา (ภาษาไทย) และ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมเป็นพยานในพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพในคณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมชมพูพูนพิชญ์ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ

                         ภาพข่าว : พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วม ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำจังหวัดนนทบุรี

                         อัลบั้มภาพ47 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 84 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 42938 ครั้ง
  • ปีนี้ : 47971 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 281364 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ