เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับคุณภาพด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่การดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

            อาจารย์ ดร. สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับคุณภาพด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่การดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570 กิจกรรมที่ 1 สัมมนาเตรียมความพร้อมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร. วนรักษ์ ชัยมาโย ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในโครงการในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ระดับคณะ โดยมี ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 พฤษภามคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

            ภาพข่าว :  โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับคุณภาพด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่การดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

            อัลบั้มภาพ

 125 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 365 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 42794 ครั้ง
  • ปีนี้ : 47827 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 281220 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ