เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วม Kick Off กิจกรรมการจัดฝึกอบรม โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

.

      ดร.สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา จันทร์ผา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วม Kick Off กิจกรรมการจัดฝึกอบรม โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ไตรรัตน์ เอี่ยมพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ นายนฤพงษ์ พิมพ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประตูชัย เข้าร่วมกิจกรรม  ซึ่งในกิจกรรมนี้ได้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารและครูโรงเรียนจำนวน 14 โรงเรียนที่เลือกเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนประตูชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     ภาพข่าว : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วม Kick Off กิจกรรมการจัดฝึกอบรม โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

     อัลบั้มภาพ

 93 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 93 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 42947 ครั้ง
  • ปีนี้ : 47980 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 281373 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ