เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ” ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) 

      คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ” ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)  ภายใต้โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 5 ภูมิภาค จัดขึ้นในวันที่ 28-30 มีนาคม 2567 โดยได้รับเกียรติจากคุณฆฤณ  กันชัย นักวิชาการ คณะทำงานอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้าอบรมซึ่งจะทำหน้าที่เป็นวิทยากร เรื่อง การจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อภาษาอังกฤษ และการเขียนแผนจัดการเรียนรู้ให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ รวมถึงการเขียนงานวิจัย เพื่อให้วิทยากรสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดเพื่อเป็นวิทยากรให้กับ 14 โรงเรียนเป้าหมายในโครงการนี้ โดยมี บุคลากรจากคณะศิลปศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 26 คน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง

     ภาพข่าว : อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ” ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)

     อัลบั้มข่าว 

 75 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 203 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38957 ครั้ง
  • ปีนี้ : 43990 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277383 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ