เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กิจกรรมทำบุญคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2567

           อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานจัดกิจกรรมทำบุญคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2567 จัดขึ้นโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยและสร้างความสัมพันธ์อันดีงามในหมู่คณะ โดยมีบุคลากรของคณะ ทั้ง 3 ศูนย์พื้นที่ ประกอบด้วย ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ศูนย์นนทบุรี ศูนย์สุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

           ภาพข่าว : กิจกรรมทำบุญคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2567

           อัลบั้มภาพ

 83 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 192 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38946 ครั้ง
  • ปีนี้ : 43979 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277372 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ